Technologie lakovny

Image 0

Technologické zařízení naší lakovny je přizpůsobeno stále se zvyšujícím požadavkům současných trendů. Při jeho výběru jsme kladli velký důraz na to, abychom dokázali uspokojit veškeré požadavky zákazníků ze všech odvětví průmyslu. A to ve smyslu nejen rozměrů lakovaných dílců, ale i kvality vrstev nanášené práškové nátěrové hmoty. Zaměřili jsme se především na to, aby výsledná povrchová úprava produktů vykazovala špičkovou mechanickou odolnost, antikorozní vlastnosti a tím pádem dlouhou životnost.

Z těchto důvodů jsme jako technologii zvolili tryskací zařízení, velkorozměrovou uzavřenou nanášecí kabinu a vypalovací pec taktéž velkých rozměrů. Abychom byli schopni provádět každou jednotlivou část technologického procesu i na rozměrných dílech, přizpůsobili jsme všechny technologické celky shodným rozměrům.

Pro nanášení práškových nátěrových hmot (komaxitování) používáme nejmodernější aplikační techniku od firmy ITW GEMA. Principem práškového lakování je elektrostatické nabití prášku a lakovaného dílce opačnými náboji. Díky tomuto fyzikálnímu jevu dochází k ulpění prášku na povrchu lakovaného dílce. Celý proces je dokončen následným vytvrzením při teplotě okolo 180°C ve vypalovací peci.

Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5
Práškové lakování
Související odkazy
Proč spolupracovat s námi?
NEJspolehlivější technologie předúpravy
NEJvětší nanášecí kabina
NEJdelší vypalovací pec
Kontaktní informace
734 351 450 (pondělí až pátek 8-17)